Metsästys

Näiltä sivuilta löydät metsästykseen liittyvää lisätietoa:

Rauhoitusalueet ja rajoitukset
Vieraskortit
Ampumatoiminta
RiistanhoitoRauhoitusalueet ja rajoitukset


Rauhoitusalueista ja muista seuran asettamista metsästysrajoituksista päätetään vuosittain seuran kesäkokouksessa.

Kauden 2016-2017 rauhoitusalueet ja rajoitukset:
Metsästykseltä on rauhoitettuna rakennuskaava-alue Komijokea myöten sekä vesialueista Aittojärvi, Saarinen, kalankasvatuslammet ja itse tehdyt sorsalammet. Humalalahden Rimminlammen alueelta on vuokrattu vain vesialue. Tilat 3:301 ja 3:304 ovat Natura-aluetta, jossa metsästäminen on kielletty. Kauriiden ruokintapaikkojen läheisyydessä ei suositella metsästettävän ko. eläimiä. Metson ja teeren osalta on voimassa kesäkokouksessa päätetyt kiintiöt (kaksi teertä, yksi metso). Kanalintukanta on tänä vuonna heikko, joten suositellaan harkintaa ampumisen suhteen.

Seuran alueilla noudatetaan Suomen riistakeskuksen ilmoittamia metsästysaikoja kunkin riistalajin kohdalta. Saaliskiintiön ylittämisestä tai rauhoitetun riistalajin metsästämisestä jäsen erotetaan seurasta määräajaksi.


Vieraskortit

Seuran jäsenillä (myös koejäsenet) on vieraskortin kautta mahdollisuus tuoda seuran ulkopuolisia metsästämään seuran metsästysmailla. Vieraskortin hinta on 15 € kalenterivuorokaudelta. Mahdollinen vieraan saama saalis vähennetään isännän kiintiöstä. Leppävedellä huvilan omistajalla on mahdollisuus ostaa vieraskortti vesilintujen metsästykseen Pessilän kalastuskunnan alueelle hintaan 80 € metsästyskausi. 

Pienpetometsästykseen vieraskortti on 0 € metsästyskaudelle.

Vieraskortin voi myös maksaa suoraan seuran tilille. Lisätietoja antavat vieraskortin myyjät. Vieraskortin myyjät löytyvät yhteystietosivulta.Ampumatoiminta

Seuralla on oma ampumaratavuoro Toivakan Riistanhoitoyhdistyksen ampumaradalla tiistaisin alkaen klo 17:00. Seuran omat vuorot alkavat tiistaina  16.7.2019. Valvontavuorot alkavat rhy:n vuorolla torstaina 4.7.2019. Kierros (25 kiekkoa) haulikkoradalla maksaa 5 € sisältäen kiekot. Hirvirata on ilmainen seuran tiistain vuorolla ja muulloin 5 €/ilta/henkilö. Maksut maksetaan radanhoitajalle paikan päällä tai Rhy:n tilille. Lisätietoja ampumaradasta, koeammunnoista ja radan sijainnista löydät täältä.

Tiedot ammuntakilpailuista löytyvät ”Ajankohtaista” sivuilta.

Harjoitusammuntojen valvontavuorot v. 2019.

1. Ryhmä
Tomi Vehkajärvi
040-7453122
ti  23.7.
Eero Ristonen
050-60958
ti  3.9.
Mikko Heiska 045-8019070
ti  17.9.
Mika Hartonen
040-827606

2. Ryhmä
Erkki Savonen
040-7715122
ti  30.7.
Pertti Kumpulainen
0400-254044
to 15.8. ( Rhy:n vuoro )
Jukka Liikanen
040-1456900 ti  10.9.
Lauri Myrskykari
045-3581516

3. Ryhmä
Harri Lemmetty
040-5751154
ti  6.8.
Henri Sahlman
040-7271760
ti  27.8. 
Matti Körkkö
045-1201702
ti  24.9.
Valtteri Tapper
0415063182

4. Ryhmä
Pekka Särkkä
040-5337798
ti  16.7.
Johannes Karanta
0451274415
ti  13.8.
Pekka Salenius
050-5386033
to  29.8. ( Rhy:n vuoro )
Markus Heikura
0407303743Riistanhoito

Seura tekee aktiivista riistanhoitotyötä. Tähän kuuluvat talkoilla tehdyt riistapellot ja ruokintapaikat. Tärkeä osa riistanhoitotyötä on myös pienpetojen pyynti, johon jäseniä kannustetaan palkitsemalla vuosittain aktiivisin metsästäjä. Seuran kuluva pienpetokilpailun jakso on 1.8.2018 - 5.8.2019. Saalis- ja riistanhoitotulokset on toimitettava sihteerille heti jakson päätyttyä osoitteeseen:

Tomi Vehkajärvi
Käpyläntie 5
41660 Toivakka

toivakanmkm@gmail.com

Tulokset julkistetaan kesäkokouksessa.